Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.6 mới nhất 2019

Tháng Ba 27, 2019 10:31 sáng
Tng cc Thu n쎢ng cp ng dng H tr k쎪 khai – HTKK 4.1.6슠nhm 쒑욡n gin h쎳a c쎴ng t쎡c k쎪 khai thu gi쎺p k to쎡n vi쎪n tit kim 쒑우c thi gian, c얩ng nh우 c쎴ng sc m쎠 vn ho쎠n th..

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK 4.1.6 nhằm đơn giản hóa công tác kê khai thuế giúp kế toán viên tiết kiệm được thời gian, cũng như công sức mà vẫn hoàn thành chính xác bản kê khai Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất.

Tính năng mới trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.6

Tải Về: Tại Đây

1. Chức năng in Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)

  • Cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán:
    • Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241
    • Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242
  • Cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC)

  • Cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

3. Chức năng kết xuất XML tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

  • Cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

4. Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

  • Cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

5. Chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

  • Cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh bảo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu [I] cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB).

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 23/3/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Bình luận bị đóng.