Đăng Ký Dịch Vụ Chữ Ký Số EASY CA

Đăng Ký Dịch Vụ Chữ Ký Số EASY CA

EASY Ca – gói 3 năm: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.290.000đ

 • Đã Bao gồm USB Chữ ký số;
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số VinCa

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số VinCa

Vin CA – gói 3 năm tặng 6 tháng: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.290.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số New Ca

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số New Ca

New Ca – gói 3 năm: 3.109.000đ Giảm chỉ còn: 1.290.000đ

 • Đã Bao gồm USB Chữ ký số;
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Đăng ký dịch vụ chữ ký số NCCA

Đăng ký dịch vụ chữ ký số NCCA

NC CA – gói 4 năm: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.650.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

Đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT CA

Đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT CA

VNPT Ca – gói 3 năm: 3.112.000đ Giảm chỉ còn: 1.950.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
 • Tặng 200 số hoá đơn điện tử

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel Ca

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel Ca

Viettel Ca – gói 3 năm: 3.110.000đ Giảm chỉ còn: 1.950.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Fpt Ca

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Fpt Ca

FPT Ca – gói 3 năm: 3.107.000đ Giảm chỉ còn: 1.890.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế ban đầu
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số Vina Ca

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số Vina Ca

Vina Ca – gói 3 năm: 3.108.000đ Giảm chỉ còn: 1.650.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

Dịch vụ Chữ ký số Doanh nghiệp

Dịch vụ Chữ ký số Doanh nghiệp

Công ty CP Dịch Vụ Doanh Nghiệp Hà Nội là 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chữ ký số, giải pháp hóa đơn điện tử, dịch vụ kế toán, dịch vụ BHXH. Ngay từ khi thành lập Dịch Vụ Doanh Nghiệp Hà Nội không ngừng vươn lên hoàn thiện về mặt tổ chức và chất lượng dịch vụ, nhằm đem đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất, giá cạnh tranh nhất, với chế độ hậu mãi tốt nhất. Chính vì vậy mà hiện nay chúng tôi đã trở thành đại lý cấp 1 của các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng lớn như: VNPT, Viettel, FPT, Newtel-CA, EFY-CA, VINA-CA Đọc tiếp >>

Liên hệ với chúng tôi

Tin tức và sự kiện

Quy định thời điểm xuất HĐĐT mới nhất: Doanh nghiệp, kế toán cần biết Quy định thời điểm xuất HĐĐT mới nhất: Doanh nghiệp, kế toán cần biết

  Th?i ?i?m l?p H??T khi cung c?p d?ch v? là th?i ?i?m nào? C?n c? quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 9 Ngh? ??nh 123/2020/N?-CP thì tr??ng h?p doanh nghi?p có ho?t ??ng kinh doanh cung c?p d?ch v? thò th?i ?i?m l?p hóa ??n là th?i ?i?m hoàn thành vi?c cung c?p d?ch v? không...…

Đề xuất bổ sung thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Đề xuất bổ sung thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  C? th?, theo d? th?o Lu?t Thu? thu nh?p doanh nghi?p (s?a ??i) thì thu nh?p ???c mi?n thu? thu nh?p doanh nghi?p bao g?m: (1) Thu nh?p t? tr?ng tr?t, ch?n nuôi, nuôi tr?ng, ch? bi?n nông s?n, th?y s?n, s?n xu?t mu?i c?a h?p tác xã; thu nh?p c?a h?p tác xã ho?t ??ng trong...…

Sửa Nghị định 123/2020 về hóa đơn điện tử: Đề xuất sửa đổi bổ sung 6 nội dung Sửa Nghị định 123/2020 về hóa đơn điện tử: Đề xuất sửa đổi bổ sung 6 nội dung

  06 n?i dung c?a Ngh? ??nh 123 v? hóa ??n ?i?n t? ???c ?? xu?t s?a ??i b? sung B? Tài chính ?ang d? th?o Ngh? ??nh s?a ??i Ngh? ??nh 123/2020 v? hóa ??n ?i?n t?, t?i T? trình có nêu 6 n?i dung ???c ?? xuât s?a ??i, b? sung bao g?m: (1) S?a ??i, b?...…

Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân

  Theo ?ó, v?n còn tình tr?ng c? quan thu? có nhi?u cách hi?u khác nhau v? n?i n?p h? s? quy?t toán thu? TNCN ?nh h??ng ??n th?i gian x? lý h? s? hoàn thu? TNCN nên T?ng C?c thu? h??ng d?n xác ??nh n?i n?p h? s? hoàn thu? TNCN c?a cá nhân...…

Các biện pháp thu hồi nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế Các biện pháp thu hồi nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế

  N?i dung ?? c?p t?i Công v?n 1489/TCT-QLN n?m 2023 v? tri?n khai bi?n pháp thu h?i và x? lý n? ??ng thu? do T?ng c?c Thu? ban hành. Theo ?ó, T?ng c?c Thu? ?? ngh? C?c Thu? các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng tri?n khai th?c hi?n các bi?n pháp sau: 1. V?...…

Hình ảnh hoạt động

Call Now Button