Author Archives for Nguyễn Tuấn

Đăng Ký Dịch Vụ Chữ Ký Số EASY CA

Tháng Mười Một 11, 2020 9:00 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Đăng Ký Dịch Vụ Chữ Ký Số EASY CA

EASY Ca – gói 3 năm: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.290.000đ

  • Đã Bao gồm USB Chữ ký số;
  • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
  • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
  • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
  • Tặng 300 số hoá đơn điện tử


Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số VinCa

Tháng Mười Một 10, 2020 10:18 sáng Published by Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số VinCa

Vin CA – gói 3 năm tặng 6 tháng: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.100.000đ

  • Đã bao gồm USB Chữ ký số
  • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
  • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
  • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
  • Tặng 300 số hoá đơn điện tử