ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ TẠI HẢI PHÒNG

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ TẠI HẢI PHÒNG

Tháng Chín 28, 2018 8:30 sáng

Nhiều nhà đầu tư coi Hải Phòng là một nơi “thiên thời địa lợi” cho việc kinh doanh, mở rộng chi nhánh, mạng lưới của mình. Nhờ thế mà chữ ký số điện tử ở đây đang được các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, công ty sử dụng để phát triển.

Tầm quan trọng của chữ ký số hiện nay

Tầm quan trọng của chữ ký số hiện nay

Tháng Chín 28, 2018 8:20 sáng

Cùng sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số, Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức to lớn đối với sự phát triển của từng quốc gia, các dân tộc cũng như mỗi cộng đồng, cá nhân và doanh nghiệp.

CÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tháng Chín 24, 2018 3:08 chiều

Sau khi triển khai thí điểm hóa đơn điện tử ở các Doanh nghiệp thì nhận thấy hóa đơn điện tử có vô vàn những lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh. Nên hiện nay nhiều Doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT.