Hướng Dẫn Chi Tiết Sử Dụng Thuế Điện Tử Etax (thuedientu.gdt.gov.vn)

Tháng Năm 4, 2019 7:40 chiều
슠TNG CC THU TH쎔NG B쎁O Th쎴ng b쎡o V/v Chuyn 쒑i h thng iHTKK, NT쒐T sang h thng mi 쒑i vi doanh nghip thuc qun l쎽 ca C욡 quan thu c쎡c tnh/th쎠nh ph:슠H쎠 Ni, Tuy쎪n Quang, H쎠 Nam, Hi Ph쎲ng, N..

 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Thông báo V/v Chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới đối với doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai

Từ 17h30 ngày 4/5/2019 đến 8h ngày 6/5/2019, Tổng cục Thuế dừng hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai để chuyển đổi sang hệ thống mới Dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Bắt đầu từ 8h ngày 6/5/2019, các doanh nghiệp trên sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn thay thế cho hệ thống khai thuế (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế (tại đường dẫn http://nopthue.gdt.gov.vn) để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Vậy chúng tôi xin phép gửi tài liệu hướng dẫn chi tiết thuế điện tử Etax thuedientu.gdt.gov.vn: Tải Tài Liệu Tại Đây

Bình luận bị đóng.