Hướng Dẫn Báo Tăng Lao Động Trên Phần Mềm VIN-BHXH

Tháng Sáu 6, 2023 4:26 chiều
Th쎠nh phn h s욡 b쎡o t쒃ng lao 쒑ng C쒃n c v쎠o quy 쒑nh ti 슠쒐iu 23 Quyt 쒑nh 595/Q쒐-BHXH ng쎠y 14/4/2017, th쎠nh phn h s욡 b쎡o t쒃ng lao 쒑ng gm: – 쒐i vi ng우i lao ..

Thành phần hồ sơ báo tăng lao động

Căn cứ vào quy định tại  Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, thành phần hồ sơ báo tăng lao động gồm:

– Đối với người lao động: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Đối với đơn vị sử dụng lao động:

  • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-LT);
  • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ báo tăng lao động

Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 cũng quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ báo tăng lao động như sau:

  • Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;
  • Không quá 5 ngày đối với các trường hợp còn lại.

Hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm VIN-BHXH

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản, tiến hành chọn Nhân sự. Sau đó nhấn chọn biểu tượng dấu “+” để tạo mới hồ sơ 600: “Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (báo tăng lao động)”.

Bước 1

Trường hợp 1: Thực hiện báo tăng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động chưa nhập trên hệ thống

Bước 2.1: Nhấn chọn danh mục “Nhân sự”, sau đó, chọn “Thêm mới” để thêm mới người lao động trên hệ thống.

Bước 2.1

Bước 2.2: Điền đầy đủ các thông tin của người lao động vào biểu mẫu “Thông tin hành chính”.

Bước 2.2

Bước 2.3: Nhấn chọn “Lưu” để lưu thông tin người lao động vừa được thêm mới.

Bước 2.3

Bước 2.4: Thực hiện lại bước tạo lập hồ sơ và nhấn chọn báo tăng lao động

Trường hợp 2: Thực hiện báo tăng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động đã nhập trên hệ thống

Bước 2: Tick chọn vào ô vuông trước tên của người lao động cần làm hồ sơ, sau đó, nhấn chọn “Tăng lao động” để thực hiện báo tăng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động đó.

Bước 2

Bước 3Điền thông tin vào các ô tô màu đỏ ở tờ khai D02-LT theo yêu cầu của hệ thống.

Bước 3

Bước 4: Điền thông tin về mức lương của người lao động.

Bước 4

 

Bước 5: Sau khi điền xong thông tin ở tờ khai D02-LT, nhấn chọn “D01-TS” và điền thông tin vào các ô tô màu đỏ theo yêu cầu của hệ thống.

Bước 5

Bước 6: Nhấn chọn mục “Đính kèm” để tải lên file đính kèm (nếu có).

Ví dụ: file scan CCCD/CMND, bảng lương, hợp đồng lao động, …

Bước 6

Bước 7: Sau khi hoàn thành đầy đủ các ô bắt buộc màu đỏ, nhấn chọn “Tra cứu”.

Bước 7

Bước 8: Sau khi hệ thống hiển thị kết quả tra cứu “Tra cứu thành công”, nhấn chọn “Lưu” (trường hợp đơn vị chưa có chữ ký số) hoặc “Ký và gửi BH” (trường hợp đơn vị có chữ ký số) để nộp hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Bước 8

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách hướng dẫn báo tăng lao động trên phần mềm VIN-BHXH. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

Bình luận bị đóng.