Danh sách các nhà cung cấp chữ ký số Hợp Chuẩn

Tháng Tám 30, 2018 10:43 sáng
Tính đến ngày 27/8/2018, Nước ta có tất cả 9 nhà cung cấp chữ ký số hợp chuẩn và đang cung cấp dịch vụ chữ ký số cho hơn 800.000 đơn vị cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước...

Chữ ký số hợp chuẩn là gi?

chữ ký số của các nhà cung cấp được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Đáp ứng đầy đủ về các tiêu chuẩn CA công cộng theo quy định của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ TT&TT.

Danh sách các nhà cung cấp chữ ký số hợp chuẩn

Tính đến ngày 27/8/2018, Nước ta có tất cả 9 nhà cung cấp chữ ký số hợp chuẩn và đang cung cấp dịch vụ chữ ký số cho hơn 800.000 đơn vị cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước.

Thứ nhất: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

 •  Vào ngày15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT .VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 16/12/2009
 • Xem bảng giá Đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT

Thứ hai: Công ty cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)

 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 03/10/2012

Thứ ba: Công ty cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)

 • NEWTEL-CA là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng hoạt động theo giấy phép cung cấp dịch vụ số 1046/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/07/2011
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 21/11/2013
 • Xem bảng giá Đăng ký dịch vụ chữ ký số NEWTEL

Thứ tư: Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 15/05/2015

Thứ năm: Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

 • Dịch vụ chữ ký số CA2 được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép ngày 02/03/2010
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 24/09/2015

Thứ sáu: Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)

 • Dịch vụ chữ ký số Viettel được khách hàng sử dụng trong các giao dịch điện tử: dịch vụ công( thuế, hải quan..), thương mại điện tử, v.v.
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 02/10/2015
 • Xem bảng giá Đăng ký dịch vụ chữ ký số VIETTEL

Thứ bảy: Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT-CA)

 • Dịch vụ chữ ký số FPT được Bộ Thông Tin & Truyền Thông đảm bảo giá trị pháp lý, có độ an toàn bảo mật cao
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 21/10/2015
 • Xem bảng giá Đăng ký dịch vụ chữ ký số FPT

Thứ tám: Công ty cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsigne)

 • Dịch vụ chữ ký số VINA-CA được Bộ Thông Tin & Truyền Thông đảm bảo giá trị pháp lý
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 26/11/2017
 • Xem bảng giá Đăng ký dịch vụ chữ ký số VINA

Thứ chín: Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

 • Được sự cấp phép của Bộ Thông tin và Truyền thông theo giấy phép số 153/GP-BTTTT, Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng EFY-CA chính thức triển khai từ ngày 28/07/2018
 • Đơn vị cấp: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia( Root CA)
 • Ngày hiệu lực: 28/07/2018
 • Xem bảng giá Đăng ký dịch vụ chữ ký số EFY

xem ngay: bảng giá chung các nhà cung cấp chữ ký số.

Bình luận bị đóng.