Chữ ký số là gì?

Tháng Tám 30, 2018 12:21 sáng
Có thể hiểu đơn giản chữ ký số như là một (chữ ký + con dấu) để ký vào những báo cáo, văn bản, tờ khai để xác nhận là của Doanh nghiệp giao dịch, đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm thông qua môi trường số, o..

chữ ký số là gì ?

Chữ ký số là phương tiện được sử dụng để xác thực nhân dạng của người gửi tin nhắn hoặc của người ký tài liệu. Để đảm bảo một điều nội dung gốc của tin nhắn hoăc tài liệu đã gửi sẽ không bị thay đổi.

chữ ký điện tử là gì?

Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác nhận người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký điện tử chỉ đến bất kỳ phương pháp nào( không nhất thiết là mật mã) để xác định người chủ của văn bản điện tử

Đặc tính cơ bản của Chữ ký số, chính là một dạng chữ ký điện tử. Đây là thông tin được mã hóa bằng khóa riêng của người gửi, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được.

Có thể hiểu đơn giản chữ ký số như là một (chữ ký + con dấu) để ký vào những báo cáo, văn bản, tờ khai để xác nhận là của Doanh nghiệp giao dịch, đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm thông qua môi trường số, online.

Người sử dụng nên lưu ý đến tính “hợp chuẩn” của chữ ký số theo quy định của cơ quan nhà nước để đảm bảo việc kê khai chính xác, đúng chuẩn và hợp lệ. Chữ ký số hợp chuẩn là chữ ký số của nhà cung cấp được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp phép phát triển và cung cấp.

=> danh sách các nhà cung cấp chữ ký số hợp chuẩn mới nhất Tại đây

chữ ký số công cộng là gì?

Là một cách gọi khác của chữ ký số.

chữ ký số thuế, chữ ký số hải quan, chữ ký số bhxh là gì ?

Không có khái niệm khác biệt với chữ ký số. Đây là cách gọi gắn với việc sử dụng chữ ký số.

Token chữ ký số là gì?

 Chữ ký số có hình dạng như một chiếu USB được gọi là USB token. Và được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã pin.

THÔNG TIN CÓ TRONG CHỮ KÝ SỐ

  • Tên của doanh nghiệp bao gồm : Mã số thuế, Tên công ty, địa chỉ,…
  • Số hiệu của chữ ký số ( số seri chứng thư ): Mỗi chữ ký số có 1 số seri dùng để phân biệt nhau
  • Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số ( vd: VNPT-CA)
  • Thời hạn có hiệu lực của chữ ký số.

Chữ ký số dùng để làm gì?

Phần lớn các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để ký các dịch vụ công của Nhà nước như ký thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử, hải quan điện tử, bhxh điện tử, công bố sản phẩm...

Ngoài ra chữ ký số còn được dùng trong nhiều giao dịch điện tử khác( hóa đơn điện tử,ký chứng khoán, ký hợp đồng, văn bản thỏa thuận, ký nhà thầu v.v…)

Mong rằng bài viết trên đã trả lời phần nào câu hỏi ” chữ ký số là gì ” và giúp mọi người hiểu rõ hơn về chữ ký số.

Xem thêm:

Danh sách các nhà cung cấp chữ ký số Hợp chuẩn mới nhất

Bảng giá khuyến mãi đăng ký chữ ký số

Bình luận bị đóng.