Hướng Dẫn Cách Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Tháng Tư 26, 2023 1:19 chiều
T khai thu l쎠 v쒃n bn theo mu (tr쎬nh b쎠y tr쎪n bng giy hoc 쒑in t) 쒑우c s dng 쒑 k쎪 khai th쎴ng tin nhm x쎡c 쒑nh s tin thu phi np theo quy 쒑nh. Np t khai thu l쎠 c쎴ng vic quan trng m쎠 mi do..

Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu (trình bày trên bảng giấy hoặc điện tử) được sử dụng để kê khai thông tin nhằm xác định số tiền thuế phải nộp theo quy định. Nộp tờ khai thuế là công việc quan trọng mà mỗi doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện để tránh bị xử phạt hành chính. Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp đều phải kê khai, nộp tờ khai thuế online (thường được gọi là nộp tờ khai thuế điện tử), chẳng hạn: kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), kê khai thuế môn bài, nộp quyết toán thuế TNDN, kê khai thuế TNCN …

Lưu ý: Trước khi kê khai và nộp tờ khai thuế điện tử, bạn cần cắmchữ ký số điện tử (token) vào máy tính và chữ ký số đó còn hạn

 

Để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng bạn thực hiện theo 4 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang Thuedientu.gdt.gov.vn

  • Tên đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp;
  • Mật khẩu đăng nhập được tạo tại bước đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử.

Bước 2: Kê khai thuế và nộp tờ khai thuế qua mạng

Để thực hiện bước này, bạn cần chuẩn bị tờ khai thuế cần nộp theo 1 trong 2 cách dưới đây:

  • Cách 1: Làm tờ khai thuế trực tiếp trên trang Thuế điện tử;
  • Cách 2: Làm tờ khai trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), kết xuất và lưu tờ khai định dạng XML.

Tại thanh menu, chọn “Khai thuế-> chọn tiếp “Nộp tờ khai XML-> rồi “Chọn tệp tờ khai”;

Sau khi nhấn “Chọn tệp tờ khai”, bạn chỉ cần chọn đúng file tờ khai XML đã được kết xuất từ phần mềm HTKK và nhấn “Open” để tải lên hệ thống.

Bước 3: Ký điện tử và hoàn thành nộp tờ khai thuế

  • Tại giao diện “Nộp tờ khai XML -> nhấn chọn “Ký điện tử”;
  • Nhập mã số PIN vào cửa sổ vừa hiển thị -> rồi chọn “Chấp nhận-> chọn tiếp “Nộp tờ khai” để hoàn tất quy trình.

Bước 4: Kiểm tra kết quả nộp tờ khai

Sau khi bạn nộp tờ khai điện tử, cơ quan thuế sẽ gửi 2 thông báo tại email bạn đã đăng ký, bao gồm:

  • Thông báo số 1: Ngay sau khi tờ khai được nộp, thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử;
  • Thông báo số 2: Trong vòng 1 ngày làm việc (tính từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ), thông báo kết quả nộp tờ khai thành công. Trường hợp chưa thành công, bạn cần điều chỉnh theo yêu cầu trong thông báo của cơ quan thuế.

Lưu ý:

Cơ quan thuế sẽ ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của đối tượng nộp thuế tại thông báo số 1;

Trường hợp chưa được ghi nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi: đối tượng nộp thuế không điều chỉnh và nộp lại hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thông báo số 2.

CÁCH TRA CỨU TỜ KHAI THUẾ ĐÃ NỘP QUA MẠNG 

Để tra cứu tờ khai thuế điện tử đã nộp, bạn thực hiện theo 3 bước sau đây:

Bước 1: Chọn chức năng “Khai thuế” >> chọn tiếp “Tờ khai”;

Bước 2: Chọn loại tờ khai cần tra cứu;

Bước 3: Nhấp chọn “Tra cứu” và nhận kết quả.

Nếu bạn tra cứu và phát hiện nộp nhầm tờ khai thuế hoặc muốn điều chỉnh tăng giảm, kê khai bổ sung tờ khai thuế điện tử thì thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Trường hợp cần điều chỉnh tờ khai thuế qua mạng do sai thông tin, sai số liệu: 

  • Lập tờ khai bổ sung và nộp lại tờ khai đã chỉnh sửa lên hệ thống Thuế điện tử theo các bước như trên;
  • Cơ quan thuế sẽ căn cứ theo số liệu tờ khai bổ sung để ghi nhận kết quả, doanh nghiệp không cần phải làm thủ tục hủy tờ khai ban đầu đã nộp.

Trường hợp nộp nhầm tờ khai thuế qua mạng:

Chẳng hạn, bạn cần nộp tờ khai thuế theo quý nhưng lại nộp nhầm tờ khai thuế theo tháng. Khi đó, bạn cần nộp lại tờ khai thuế đúng lên hệ thống Thuế điện tử. Sau đó, tiến hành gửi công văn lên cơ quan thuế xin hủy tờ khai đã nộp nhầm trước đó.

Lưu ý: Hiện nay, chưa có quy định về mẫu công văn. Do đó, doanh nghiệp tự biên soạn mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế hoặc liên hệ Anpha để được hỗ trợ.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách nộp tờ khai Thuế Điện Tử. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222.

Bình luận bị đóng.