Author Archives for Nguyễn Tuấn

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ TẠI HẢI PHÒNG

Tháng Chín 28, 2018 8:30 sáng Published by Leave your thoughts

Nhiều nhà đầu tư coi Hải Phòng là một nơi “thiên thời địa lợi” cho việc kinh doanh, mở rộng chi nhánh, mạng lưới của mình. Nhờ thế mà chữ ký số điện tử ở đây đang được các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, công ty sử dụng để phát triển.