Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023

Tháng Năm 10, 2023 1:47 chiều
Trong qu쎡 tr쎬nh k쎽 kt hp 쒑ng lao 쒑ng ch쎺ng ta s th우ng xuy쎪n ph쎡t sinh ra c쎡c quan h lao 쒑ng b쎪n ngo쎠i. V쎠 mt trong nhng tr우ng hp kh쎴ng th thiu 쒑쎳 l쎠 b sung th쎪m..

Trong quá trình ký kết hợp đồng lao động chúng ta sẽ thường xuyên phát sinh ra các quan hệ lao động bên ngoài. Và một trong những trường hợp không thể thiếu đó là bổ sung thêm phụ lục lao động.

Căn cứ Điều số 22 Bộ luật Lao động năm 2019 được quy định cụ thể về phụ lục hợp đồng lao động mới nhất như sau:

 • Phụ lục hợp đồng lao động chính là một bộ phận không thể thiếu của hợp đồng lao động và chúng có hiệu lực giống như hợp đồng lao động.
 • Phụ lục hợp đồng lao động được quy định rõ ràng,chi tiết. Những vấn đề cần được sửa đổi và bổ sung thêm một số điều hay khoản của chính hợp đồng lao động. Nhưng chúng lại không được phép sửa đổi thời hạn của chính hợp đồng lao động đó.

Trường hợp mà phụ lục hợp đồng lao động chưa quy định chi tiết vào một số điều hay khoản của hợp đồng lao động đó. Điều này sẽ dẫn đến việc hợp đồng lao động bị hiểu khác so với hợp đồng lao động. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện như thỏa thuận đã được ký trong hợp đồng lao động.

Trường hợp mà phụ lục hợp đồng lao động bị sửa đổi hay bổ sung thêm một số điều hay khoản của hợp đồng lao động. Lúc này chúng ta bắt buộc phải ghi rõ được nội dung điều hay khoản cần được sửa đổi hay bổ sung. Điều này được tính được từ khi bắt đầu ký và có hiệu lực.

Các mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất, phổ biến nhất 

Có 02 dạng phụ lục hợp đồng lao động chính bao gồm:

 • Phụ lục hợp đồng lao động mà quy định chi tiết vào một số điều, khoản của chính hợp đồng lao động đó.
 • Phụ lục hợp đồng lao động mà sửa đổi hay bổ sung một số điều khác, khoản của chính hợp đồng lao động đó.

Phụ lục lao động được tiến hành ký khi nào?

Khi sửa đổi, bổ sung vào hợp đồng lao động

 • Trong khi toàn bộ quá trình đã được thực hiện ký kết của hợp đồng lao động. Nếu như một trong 2 bên nếu có đưa ra yêu cầu sửa đổi hay bổ sung thêm vào nội dung của hợp đồng lao động. Lúc này chúng ta phải thông báo cho bên còn lại biết ít nhất 03 ngày kể từ khi làm việc về toàn nội dung cần sửa đổi hay bổ sung.
 • Trường hợp nếu hai bên đã thỏa thuận được thì vấn đề ở đây là về việc sửa đổi hay bổ sung nội dung của hợp đồng lao động. Chúng được tiến hành bằng chính việc ký kết về phụ lục hợp đồng lao động, giao kết hợp đồng lao động mới.
 • Trường hợp nếu hai bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hay bổ sung thêm vào nội dung của hợp đồng lao động. Tiếp theo đó là phải thực hiện tiếp tục thực hiện của hợp đồng lao động đã giao kết.”

Như vậy, nếu như hợp đồng mà không bắt buộc phải có phụ lục đầy đủ. Mà lúc này có đúng 02 trường hợp mà hợp đồng cần phải có toàn bộ phụ lục:

 • Quy định chi tiết về một số điều khoản trong chính hợp đồng. Và toàn bộ nội dung của phụ lục phải không được phép trái với toàn bộ nội dung của hợp đồng.
 • Khi tiến hành sửa đổi và bổ sung vào một số điều khoản được ký kết của hợp đồng. Loại phụ lục mới này thường được lập ra sau khi mà hợp đồng được lập ra nhằm tùy thuộc thay đổi hay sửa đổi các nội dung ban đầu của chính hợp đồng…

Như vậy, tính từ chính ngày 01/7/2022, Nghị định số 38/2022 được tăng lương tối thiểu vùng cho chính người lao động. Chính doanh nghiệp có thể lập phụ lục hợp đồng để có thể sửa đổi. Nếu bổ sung thêm mục mức lương dành cho người lao động để được điều chỉnh lương.

Khi ký phụ lục hợp đồng lao động có phải báo trước hay không? 

 • Trong quá trình thực hiện ký hợp đồng lao động cụ thể . Nếu một trong hai bên mà có yêu cầu được sửa đổi hoặc bổ sung thêm. Chúng ta phải báo trước cho đối phương biết trước ít nhất trong vòng 03 ngày. Trước khi ngày làm việc về nội dung cần được sửa đổi và bổ sung.
 • Trường hợp nếu hai bên thỏa thuận được vào việc. Thì việc tiến hành sửa đổi và bổ sung thêm vào phần nội dung hợp đồng. Vì vậy chúng ta sẽ tiến hành ký thêm phụ lục lao động hoặc thêm về phần giao kết chính hợp đồng mới.

Như vậy, nếu như bạn tiến hành ký phụ lục để có thể sửa đổi hay bổ sung thêm vào phần nội dung của hợp đồng lao động. Bạn sẽ bắt buộc phải báo trước cho đối phương trước 3 ngày kể từ ngày làm việc về vấn đề các nội dung cần sửa đổi hay bổ sung.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn biết mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023. Mọi thắc mắc, giải đáp, cần hỗ trợ xin liên hệ đến số 02422 484 555 / 0845009222. 

Bình luận bị đóng.