Đăng Ký Dịch Vụ Chữ Ký Số EASY CA

Đăng Ký Dịch Vụ Chữ Ký Số EASY CA

EASY Ca – gói 3 năm: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.290.000đ

 • Đã Bao gồm USB Chữ ký số;
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số VinCa

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số VinCa

Vin CA – gói 3 năm tặng 6 tháng: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.100.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số New Ca

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số New Ca

New Ca – gói 3 năm: 3.109.000đ Giảm chỉ còn: 1.100.000đ

 • Đã Bao gồm USB Chữ ký số;
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

Đăng ký dịch vụ chữ ký số NCCA

Đăng ký dịch vụ chữ ký số NCCA

NC CA – gói 4 năm: 3.080.000đ Giảm chỉ còn: 1.650.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

Đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT CA

Đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT CA

VNPT Ca – gói 3 năm: 3.112.000đ Giảm chỉ còn: 1.850.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel Ca

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel Ca

Viettel Ca – gói 3 năm: 3.110.000đ Giảm chỉ còn: 1.950.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Fpt Ca

Đăng ký dịch vụ chữ ký số Fpt Ca

FPT Ca – gói 3 năm: 3.107.000đ Giảm chỉ còn: 1.890.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế ban đầu
 • Tặng 300 số hoá đơn điện tử

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số Vina Ca

Bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số Vina Ca

Vina Ca – gói 3 năm: 3.108.000đ Giảm chỉ còn: 1.650.000đ

 • Đã bao gồm USB Chữ ký số
 • Bàn giao, cài đặt tặn nơi
 • Hỗ trợ chữ ký số 24/24
 • Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

Dịch vụ Chữ ký số Doanh nghiệp

Dịch vụ Chữ ký số Doanh nghiệp

Công ty CP Dịch Vụ Doanh Nghiệp Hà Nội là 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chữ ký số, giải pháp hóa đơn điện tử, dịch vụ kế toán, dịch vụ BHXH. Ngay từ khi thành lập Dịch Vụ Doanh Nghiệp Hà Nội không ngừng vươn lên hoàn thiện về mặt tổ chức và chất lượng dịch vụ, nhằm đem đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất, giá cạnh tranh nhất, với chế độ hậu mãi tốt nhất. Chính vì vậy mà hiện nay chúng tôi đã trở thành đại lý cấp 1 của các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng lớn như: VNPT, Viettel, FPT, Newtel-CA, EFY-CA, VINA-CA Đọc tiếp >>

Liên hệ với chúng tôi

Tin tức và sự kiện

Quy định thời điểm xuất HĐĐT mới nhất: Doanh nghiệp, kế toán cần biết Quy định thời điểm xuất HĐĐT mới nhất: Doanh nghiệp, kế toán cần biết

  Thi 쒑im lp H쒐쒐T khi cung cp dch v l쎠 thi 쒑im n쎠o? C쒃n c quy 쒑nh ti Khon 2 쒐iu 9슠Ngh 쒑nh 123/2020/N쒐-CP슠th쎬 tr우ng hp doanh nghip c쎳 hot 쒑ng kinh doanh cung cp dch v th쎲 thi 쒑im lp h쎳a 쒑욡n l쎠 thi 쒑im ho쎠n th쎠nh vic cung cp dch v kh쎴ng...…

Đề xuất bổ sung thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Đề xuất bổ sung thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  C th, theo슠d tho Lut Thu thu nhp doanh nghip (sa 쒑i)슠th쎬 thu nhp 쒑우c min thu thu nhp doanh nghip bao gm: (1)슠Thu nhp t trng trt, ch쒃n nu쎴i, nu쎴i trng, ch bin n쎴ng sn, thy sn, sn xut mui ca hp t쎡c x쎣; thu nhp ca hp t쎡c x쎣 hot 쒑ng trong...…

Sửa Nghị định 123/2020 về hóa đơn điện tử: Đề xuất sửa đổi bổ sung 6 nội dung Sửa Nghị định 123/2020 về hóa đơn điện tử: Đề xuất sửa đổi bổ sung 6 nội dung

  06 ni dung ca Ngh 쒑nh 123 v h쎳a 쒑욡n 쒑in t 쒑우c 쒑 xut sa 쒑i b sung B T쎠i ch쎭nh 쒑ang슠d tho Ngh 쒑nh슠sa 쒑i슠Ngh 쒑nh 123/2020슠v h쎳a 쒑욡n 쒑in t, ti T tr쎬nh c쎳 n쎪u 6 ni dung 쒑우c 쒑 xu쎢t sa 쒑i, b sung bao gm: (1) Sa 쒑i, b...…

Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân

  Theo 쒑쎳, vn c쎲n t쎬nh trng c욡 quan thu c쎳 nhiu c쎡ch hiu kh쎡c nhau v n욡i np h s욡 quyt to쎡n thu TNCN nh h우ng 쒑n thi gian x l쎽 h s욡 ho쎠n thu TNCN n쎪n Tng Cc thu h우ng dn x쎡c 쒑nh n욡i np h s욡 ho쎠n thu TNCN ca c쎡 nh쎢n...…

Các biện pháp thu hồi nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế Các biện pháp thu hồi nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế

  Ni dung 쒑 cp ti슠C쎴ng v쒃n 1489/TCT-QLN슠n쒃m 2023 v trin khai bin ph쎡p thu hi v쎠 x l쎽 n 쒑ng thu do Tng cc Thu ban h쎠nh. Theo 쒑쎳, Tng cc Thu 쒑 ngh Cc Thu c쎡c tnh, th쎠nh ph trc thuc Trung 우욡ng trin khai thc hin c쎡c bin ph쎡p sau: 1. V...…

Hình ảnh hoạt động

Call Now Button